Znaczenie snu Agat

Agat to symbol szczęścia, bogactwa i wytrwałości. W senniku agat oznacza zwycięstwo nad trudnościami, a także dostatek i dobrobyt. Widzieć go we śnie może oznaczać, że jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia sukcesu. Może też symbolizować naszą odwagę i siłę w obliczu przeciwności losu.

Sen o kamieniu agatowym

Sen o kamieniu agatowym może oznaczać, że jesteśmy blisko osiągnięcia naszych celów. Symbolizuje on również pomyślność i szczęście w naszym życiu. Widzieć go we śnie może być zapowiedzią powodzenia w interesach lub miłości.

Sen o biżuterii z agatem

Sen o biżuterii z agatem może oznaczać, że jesteśmy otoczeni ludźmi, którzy nas wspierają i dbają o nasze dobro. Symbolizuje on również stabilność finansową oraz bezpieczeństwo materialne. Widzieć go we śnie może być zapowiedzią powodzenia w interesach lub miłości.

Sen o noszeniu agatu

Sen o noszeniu agatu może oznaczać, że jesteśmy otoczeni ludźmi, którzy nas wspierają i dbają o nasze dobro. Symbolizuje on również stabilność finansową oraz bezpieczeństwo materialne. Widzieć go we śnie może być zapowiedzią powodzenia w interesach lub miłości.

Sen o widoku agatu

Sen o widoku agatu może oznaczać, że jesteśmy blisko realizacji naszych marzeń. Symbolizuje on również pomyślność i szczęscie w naszym życiu. Widzieć go we śnie moze byc zapowiedzią powodzenia w interesach lub miłošci.

Sen o posiadaniu agatu

Sen o posiadaniu agatu moze oznaczać, ze jestešmy otoczeni lud¿mi, którzy nas wspieraj¹ i dbaj¹ o nasze dobro. Symbolizuje on równie¿ stabilnošç finansow¹ oraz bezpieczeñstwo materialne. Widzieæ go we œnie mo¿e byæ zapowiedzi¹ powodzenia w interesach lub mi³oœci.

źródło : Agat - sennik.biz

Sennik : Agat

Opisz swój sen z Agat i otrzymaj darmową interpretację.

Ulepszamy i aktulizujemy sennik na podstawie przesłanych snów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *